cropped-thumbnail_fb_kiss_logo-03.png

Adatvédelem

Meccs Művek Kft (továbbiakban: Adatkezelő) tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt adatait.

Az adatkezelő

Neve: Meccs Művek Kft:

Székhely: 2431 Perkáta, Akácfa utca 8.

Levelezési cím: 2431 Perkáta, Akácfa utca 8.

Telefon: +36 70 278 6493

E-mail cím: hello@meggyfreccs.hu

Honlap: https://meggyfreccs.hu/

Tárhely szolgáltató

Név: BlazeArts Kft. (12539833-20-3)

Levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8

E-mail cím: info@forpsi.hu

Telefonszám: (+36) 76 550 174

 

Az adatkezelés jogalapja

  1. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5.§ (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára,  valamint a szerződés teljesítése.

 

Hozzájárulás adatkezeléshez

A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 

Az érintettek köre

Regisztrált felhasználók

 

Az adatgyűjtés célja

Megrendelések teljesítése és számlázása

 

A kezelt adatok köre

A regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok, valamint termék(ek) jellemzőit és a vásárlás(ok) időpontjai:

  • Megrendelő neve (vezeték név, kereszt név)
  • Számlázási cím
  • Szállítási cím
  • E-mail cím
  • Telefonszám

Jogi személy esetében fentieken túl:

  • adószám
  • engedélyszám , vagy egyéni vállalkozói azonosító szám

 

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció / szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését.

A felhasználó a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó segítségével a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

 

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesíthető, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

 

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: Tabula Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1171 Budapest, Tanár utca 97/b.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  (+36) 1 260-6884

Az adatfeldolgozó e-mail címe: noemi.cseszneki@tabulakft.hu 

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Micro Fox Informatikai Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 5500 Gyomaendrőd Rákóczi Ferenc utca 3.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36  (66)581-630

Az adatfeldolgozó e-mail címe:  info@microfox.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

 

Szállítással kapcsolatos adatkezelés
A Társaság, mint adatkezelő neve: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az adatkezelő székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
Az adatkezelő levelezési (posta)címe: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 10-10-020309
Az adatkezelő adószáma: 25034644-2-10
Adatkezelési nyilvántartási szám, valamint a nyilvántartási számhoz tartozó adatkezelési cél megjelölése:
(a) NAIH-85883/2015. (2015.05.22.); „marketing”;
(b) NAIH-88125/2015. (2015.08.05.); „marketing célú adatkezelés, nyereményjátékok, sorsolások, közvélemény kutatás”;
(c) NAIH-97095/2016. (2016.05.19.); „egyéb. vásárlói elégedettség mérés.”;
(d) NAIH-97094/2016. (2016.05.19.); „hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis.”.
Adatvédelmi tisztségviselő: Bubori Ferenc, e-mail címe: adatkezeles@foxpost.hu, telefonszáma: +36 1 999 0369
Az adatkezelő elérhetősége: https://www.foxpost.hu/ugyfelszolgalat/szemelyes-adatokkal-kapcsolatos-rendelkezes. Az érintett tudomásul veszi, hogy a Társaság a fent megjelölt webes ügyfélszolgálaton kizárólag az adatkezelésével, illetve a jelen Szabályzattal kapcsolatos kérdéseket, panaszokat fogadja.

 

A 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Kosár

Cart is empty

0