cropped-thumbnail_fb_kiss_logo-03.png

NYEREMÉNYJÁTÉK – MECCS MEGGYFRECCS JÁTÉK

Részvételi Szabályzat

A Meccs Művek Kft. az alábbi részvételi szabályzatot (a továbbiakban: „Részvételi Szabályzat”) hirdeti meg a 2020. október 6. és 2020. október 18. napja között megrendezésre kerülő „Nyereményjáték” nevű promóciójára (a továbbiakban: „Játék”) vonatkozóan.

A Játék szervezője: Meccs Művek Kft. (2431 Perkáta, Akácfa utca 8., Cégjegyzékszám: 07-09-026848, Adószám: 25524695-2-07).

 1. A Játékban történő részvétel feltételei

1.1. A Játékban kizárólag olyan magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgár – az 1.3. pontban meghatározott kizáró okok hatálya alá nem eső – 18 éven felüli természetes személy vehet részt (a továbbiakban: „Játékos”), aki eleget tesz az alábbi feltételeknek:

– regisztrál a https://meggyfreccs.hu/wp-login.php?action=register weboldalon, amelynek során megadja az alábbi valós adatait: teljes név, lakcím, e-mail cím, profil jelszó,

– a jelen Részvételi Szabályzatban írott feltételeket magára nézve teljes körűen kötelezőnek fogadja el.

1.2. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező nem felel olyan esetekben, ahol a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai hiba lép fel (különösen, de nem kizárólag adatok, bejegyzések vagy a Játékos elérhetőségének megváltozása, stb.) és ilyen hibák miatt a Játékos a Játékban nem tud részt venni.

1.3. A Játékból ki vannak zárva a Szervező és a Lebonyolító munkatársai, megbízottja, alvállalkozói és ezek közeli hozzátartozói.

 1. A nyertes kiválasztása

2.1. A Játékra jelentkezők közül a Szervező 5 Nyertest és 1 tartalék Nyertest választ ki 2020. október 19-én. A Szervező a kiválasztott Játékost e-mailben értesíti 2020. október 19-én éjfélig. Amennyiben a Nyertes legkésőbb 48 órán belül nem válaszol, a Szervező felveszi a kapcsolatot a tartalék Nyertessel.

 1. Nyeremény

3.1. A Nyeremény ajándékcsomagonként:

 • 2 üveg meggybor
 • 3 üveg Meccs Száraz egyedi, fából készült tartóban
 • 3 üveg Meccs Édesen egyedi, fából készült tartóban
 • 1-1 doboz Shrubbie „Málna és Csipkebogyó” és „Meggy és menta” üdítőital.
 • 1-1 üveg Gingerfield Double and Apple és Chili és Curcuma üdítőital.

A Játék során 5 ajándékcsomag kerül kisorsolásra.

 1. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

4.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.

4.2. A játékosok a Játékban való részvétellel önkéntes és kifejezett hozzájárulásukat adják, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek megtartása mellett adataikat (email cím, név) a Szervező marketingtevékenysége és kiválasztásról való tájékoztatás, értesítés céljából kezelje. Az adatok feldolgozását a Szervező szigorúan bizalmasan végzi. A Nyertes a Szervező postacímén bármikor kérheti adatai helyesbítését, kiegészítését és indokolás nélkül megtilthatja adatai további kezelését

 1. A Facebook mentesítése

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azt nem a Facebook rendelte meg és nem a Facebook szervezi vagy kezeli. A Játékos által megadott információkat a Szervező részére adta meg és nem a Facebook részére. A Játékos által megadott adatokat a Szervező kizárólag az 4. pont szerinti módon és célból használhatja fel.

 1. Egyéb

A Szervező fenntartja a Játék meghosszabbításának vagy elhalasztásának jogát, valamint jogában áll a Részvételi Szabályzatot bármikor egyoldalúan módosítani. A Részvételi Szabályzat módosítását a Szervező közzéteszi.

Perkáta, 2020. október 5.

Kosár

Cart is empty

0